В началото на тази година Община Габрово, чрез Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина”, се включи в проекта ENLARGE /Енергии за местните администрации за обновяване на управлението в Европа/, който има за цел да създаде и разпространи споделено, структурирано и конструктивно знание за управление с участието на гражданите чрез диалог между политици, представители на гражданското общество и практици. Във фокуса е поставена устойчивата енергия и решенията, които създават ефикасни и ефективни публични услуги.

На престижен форум в Милано, Италия през месец октомври, Община Габрово ще сподели повече от 20 годишния си опит в областта на енергийните политики и проекти.

ENLARGE търси отговорите на следните въпроси:

Какви инициативи, свързани с устойчивата енергия, подтикват гражданите да се включат в тях?

Кой насърчава гражданите да участват? Кой всъщност участва?

Кои стратегии за гражданско участие водят до по-добри политики? Има ли стратегии, които пораждат съпротива и конфликти?

РСО „Централна Стара планина“  е подкрепящ партньор на Istituto per la ricerca sociale (Италия) в 3-годишния проект ENLARGE, финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

 

ДЯ „Зора“ отбеляза 45 години от създаването си
7 юни 2017
Временна организация на движението по ул. „Никола Балканеца“ до блок „Дъб“
7 юни 2017