Поради забавянето на ремонтните дейности и свързания с тях широк обществен интерес, Община Габрово публикува План за осъществяване на текущи ремонти по уличната мрежа в града. Той е изготвен от експертна комисия, която е огледала проблемните участъци. В дирекция „Благоустрояване и строителство” от 2008-ма година се поддържа динамичен списък на обектите, нуждаещи се от ремонтни дейности. След анализ на съдържанието му, става ясно, че цялостният ремонт на всички включени обекти далеч надхвърля финансовите възможности на Общината.

Поради характера на строителните дейности е възможно по време на работа в Плана да бъдат добавени улици, които сега не фигурират в него. Възможно е, поради непредвидени обстоятелства и недостатъчно финансиране, някои от обектите да отпаднат.

В момента тече подписване на договор с фирмата-изпълнител.

Видове строително-ремонтни работи:

I РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ
1. Асфалтови настилки
- ул. Юрий Венелин
- ул. Брянска
- ул. Индустриална към ТЕЦ
- ул. Македония
- ул. Априлов - от НАГ до Шиваров мост
- ул. Николаевска - от ГУМ до Шиваров мост
- ул. Неофит Рилски - от Горнокрайски мост до Шиваров мост
- ул. Христо Ботев, ул. Шейново
- ул. Чардафон, ул. Никола Войновски
- ул. Ангел Кънчев, ул. Васил Друмев
- ул. Дрен, ул. Българка, ул. Зорница, ул. Щастие - кв. Русевци /частично преасфалтиране/
- ул. Тодорчетата, ул. Зеленика - кв. Лисец /частично преасфалтиране/
- ул. Мир 13-15 и участъка към чешмата 48
- ул. Бузлуджа /довършване/
- ул. Люлякова градина - кв. Трендафил /асфалтиране/
- ул. Рожен - кв. Бойката /отводняване и асфалтиране/
- ул. Съгласие, ул. Рибарска - кв. Тончевци
- ул. Кортен - кв. Младост и подходи към ЖБ Преспа, Преслав и Велико Търново /преасфалтиране частично/
- ул. Венера, ул. Ястребец - към детската ясла
- ул. Батак - към Вторични суровини
- ул. Слънчев дол - кв. Нова махала
- кв. Шенини /довършване и асфалтиране на долната улица /при финансова възможност/
- ул. Аврора, ул. Тригьово кладенче /отводняване и асфалтиране /при финансова възможност/


2. Паважни настилки
- ул. Хаджи Димиттър /от ректората на ТУ до корпус 1/
- ул. Баждар
- ул. Тотю Иванов
- ул. Малуша и ул. Орлово гняздо


3. Бетонови настилки
- ул. Вардар /подход към ЖБ на БТК на бул. Априлов № 66/
- ул. Извора /обръщало и изкърпване с бетон/


II БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ
- Ремонт улица кв. Водици /бент ВиК/
- ул. Мирни дни, ул. Вихър и ул. Каменно цвете /разширение и асфалтиране/
- ул. Острец - подход за ЖБ на Финтекс /отводняване, бордюри, тротоари, асфалтиране/
- ул. Младежки жар и ул. Росица /ремонт на настилката/ - кв. Тлъчници
- ул. Смели хора, ул. Строител и връзката с ул. Мир до чешмата /разширение и благоустрояване/ - кв. Тлъчници
- ул. Осми март - стеснения участък /бордюри и тротоари/ и изкърпване на горния участък
- ул. Свищовска от Търговска база до ЖП-подлез и ул. Венера /съгласно одобрен проект/
- пътна връзка ул. Студентска с ул. Факел /кв. Сирмани/-ПЧП
- подобряване на условията в местата за паркиране около ОДП
- ул. Изток /при финансова възможност/

III БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И НОВИ ПАРКИНГИ
- благоустрояване на междублоково пространство и паркинг на ул. Иван Гюзелев
- довършване благоустрояване на междублоково пространство зад Куклен театър на ул. Кирил и Методий


IV РЕМОНТ ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ
- асфалтиране тротоари на ул. Емануил Манолов, в участъка от паркинг на хотел Балкан до кръстовище с ул. Ангел Кънчев
- ремонт тротоарни настилки по бул. Хемус и бул. Столетов в участъка от Шиваров мост до разклона на връх Шипка /реконструкция на главен път I-5 по LOT-5/
- I ЕТАП - Участък от завод Инструмент до цех Стомана
- IV ЕТАП - бул. Столетов, участък от ул. Чени връх до разклона за връх Шипка
- бул. Априлов в участъка от АГ до ул. Райчо Каролев
- ремонт тротоарни настилки бул. Трети март по ул. Бенковска към ТОХ


V РЕМОНТ СТЪЛБИЩА И ПОДПОРНИ СТЕНИ


VI НОВООТКРИТИ УЛИЦИ, ОТЧУЖДАВАНЕ, ЗЕМНИ РАБОТИ И ПОДСУШАВАНЕ

- улици в кв. Тлъчници - откриване, подравняване, насипване


VII РЕМОНТ ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ДЕРЕТА И ВОДОСТОЦИ
- дере на ул. Орловска, преди конската чешма - строителство на баражи и утаител
- разширяване на водосток - дере Репивец след /ОПСО/


VIII БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
- ремонт парапет мост кв. Хаджи Цонев мост /разклона за Узана/
- ремонт парапет мост към общежития Стомана
- колчета пред мост към бивша 23-ти декември
- монтаж на стълбчета на тротоара на ул. Христо Смирненски
- обезопасителен парапет на ул. Свищовска за ограничения на учениците до уличното платно