В Деня на отворените врати, организиран в Регионалното депо по повод Деня на еколога, посетителите разгледаха системата за управление на отпадъците. Предоставена им беше информация за разделното и правилно събиране на отпадъците. Те разгледаха административната сграда и лабораторията, запознаха се с анализите, които се извършват и проследиха пътя на отпадъка.

На сепариращата инсталация беше демонстрирано как точно се разделят рециклируемите отпадъци от общия поток „сухи“ отпадъци, които идват от жълтите контейнери и какво се случва с тях след това. На посетителите беше представена технологията на компостиране, за която се използват биоразградими отпадъци от кафявите съдове.

В Световния ден на околната среда всички гости получиха компост и информационни материали за разделното събиране на отпадъците и за значението им като ресурс, който може да се използва чрез рециклиране или компостиране.

По повод празника габровци бяха изненадани от талисманите на боклука – Смет.Ка и Чистача, които развеселиха централната градска улица. Те също запознаха минувачите за ползите от преработването на отпадъците и употребата им като нови суровини. Двамата герои, заедно с представители на Община Габрово, раздадоха информационни материали и обясниха какви са принципите на разделното събиране на отпадъците.