На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт е да уреди условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Габрово тук - https://gabrovo.bg/bg/page/60.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово в срок до 10.07.2017 година.