Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни, ще бъде във фокуса на две събития, организирани от Община Габрово. Първото от тях е Ден на отворени врати на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Всеки габровец, който иска да види какво се случва с отпадъците на нашия град, ще има възможност да посети Регионалното депо на 5 юни 2017г. от 8.30 до 17.00 часа.

Посетителите ще имат възможност и да проследят пътя на отпадъка като разгледат регионалната система за управление на отпадъците, а експерти от екипа на депото ще отговорят на техните въпроси. Те ще обяснят как на практика се грижим за околната среда, като непозволяваме отпадъците, генерирани в домовете ни, да я замърсяват.

Второто събитие в „най-екологичния“ понеделник за тази година ще се състои в централната градска част - на ул. „Радецка“, където двамата очарователни герои Смет.Ка и Чистача ще се срещнат с жителите на Габрово. Те ще им зададат три въпроса и ще им дадат три съвета. Какви са съветите ще разберете на 5 юни 2017г. от 11:00 до 13:00.

Темата на Световния ден на околната среда е „Свързване на хората с природата“, информират от Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Тя е свързана с възможността хората да се докоснат до природата, да я опознаят и да осъзнаят ползите от нея за живота им.

Защитените зони притежават невероятен потенциал за човешкото здраве и социалното приобщаване, който може да бъде използван за повишаване на знанията и познаването за биологичното разнообразие. Световният ден на околната среда е възможност за рекламиране на зоните от мрежата Натура 2000 и за запознаване на хората с техните предмети и цели. В мрежата „Натура 2000“ в България са включени 119 защитени зони за опазване на дивите птици и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, разположени на над 34% от територията на страната.

По повод празника, организаторите планират създаването на природен фотоалбум, посветен на защитените зони от екомрежата „Натура 2000“. Те приканват всички да се включат в неговото подреждане, като направят снимки на любимите си природни места и ги качат с кратко описание защо са избрали мястото на сайт: http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/picture-all-places-matter   

Снимките ще бъдат маркирани с логото на „Натура 2000“.