Кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“ тази година включва четири различни инициативи – дни на отворени врати за проектитефотоконкурстърсене на проекти и конкурс за блог. Инициативата насърчава гражданите да открият европейски проекти в близост до тях, да търсят информация, да споделят изображения и преживявания чрез социалните медии.

За да участвате във фотоконкурса, представете три снимки до 27 август 2017 г. Проявата се организира чрез Фейсбук страницата на Комисията – https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/. Наградата е пътуване до Брюксел и участие в семинар по фотография през месец октомври.

Играта за търсене на проекти продължава до 14 юни 2017 г., когато хиляди проекти в Европейския съюз ще отворят врати за посетители. Можете да се включите на http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion/projecthunt/. Ако преминете успешно всички кръгове, имате шанс да спечелите пътуване до Брюксел.

Конкурсът за блог насърчава гражданите да разпространяват информация за проекти с европейско финансиране, реализирани в техния регион. Всеки може да напише до 27 юни 2017 г. публикация в блог, на който език пожелае: http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion/blogging/Наградите са обучение по журналистика и покана за участие, като акредитиран журналист, по време на Европейската седмица на регионите и градовете Open Days в периода 9 – 12 октомври 2017 г. в Брюксел.

Информация за текущите и реализираните проекти в община Габрово може да намерите на https://gabrovo.bg/bg/page/1084.