Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов” обявява конкурс за есе, посветен на 140-годишнината от рождението на Елин Пелин. В  конкурса могат да вземат участие всички ученици на възраст от 12 до 18 години (VI – ХII клас) от учебните заведения на територията на  Габровска област. Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи – от 12 до 14 години и от 15 до 18 години. Обемът на есетата не трябва да надвишава 2 (две) машинописни страници, шрифт  Times New Roman,  pt 12, разредка 1,5.

Всеки участник представя едно есе, като прилага кратка информация за себе си – трите имена; селището, училището и класа, в които се обучава; адрес по местоживеене; телефон и е-mail (контактите могат да бъдат на родител/ настойник на ученика).

Творбите могат да бъдат изпратени по електронна поща на: ese_elin_pelin@abv.bg или като пощенска пратка на адреса на библиотеката – гр. Габрово, пл. „Възраждане” 23, РБ „Априлов-Палаузов”,  гише „Регистрация и информация” ( за конкурса), или донесени в библиотеката в запечатан плик.

Конкурсните есета няма да бъдат връщани на авторите си след обявяване на резултатите.

Краен срок за изпращане на творбите3 юли 2017 година, 22 часа. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 юли 2017 година

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Регионална библиотека – Габрово и във в. „100 вести“. Победителите в конкурса – I, II и III място в двете възрастови категории, ще получат специални грамоти.

Безплатна правна помощ в РБ „Априлов–Палаузов“
19 май 2017
XXIII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуството – Габрово 2017, 19 май – 30 септември 2017 г.
19 май 2017