Представители на всички социални услуги в Габрово се събраха на работна среща на 26 април, която бе продължение на инициативата „На гости на социалните услуги“, стартирала през 2012 г. Домакин на събитието беше Дневният център за пълнолетни лица с увреждания, който е държавно делегирана дейност, възложена за управление на външен доставчик Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения“.

Специалистите посетиха новите помещения на Центъра, запознаха се с дейността и работата му с потребителите на услугата. Представителите на социалните услуги обмениха мнения за трудностите, предизвикателствата и успехите, които имат в работата си и планираха бъдещи съвместни мероприятия и инициативи.

През годината традицията на работните срещи ще продължава, като домакини ще бъдат различни социални услуги.