Стартира традиционната инициатива на Община Габрово под мотото „Да превърнем сивото в зелено”. Тази година за пореден път ще бъдат финансирани благоустройствени мероприятия по реда на публично-частните партньорства във всички населени места в общината. 

Програмата е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване на обекти – общинска собственост - ремонт на тротоарни площи, пешеходни зони, огради и дейности по облагородяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи, с активното участие на граждани или граждански сдружения, юридически лица и неправителствени организации, с цел подобряване на средата за обитаване и опазване на изграденото с тяхно участие.

Цел на проекта е: да бъде почистена и обновена зелената площ и пешеходните алеи; да бъдат монтирани пейки и кошчета за отпадъци; да бъдат приведени в приветлив вид тревните площи, храстовата и дървесна растителност; да се превърне зеленото пространство в междублоковите терени в красив кът за игра на най-малките, в привлекателно място за младите хора в района, в любим кът за отдих на хората от околните жилищни блокове.

Ползата от участие в програмата е прилагане на устойчив модел на публично-частно партньорство между Общината и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояването, формиране на механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства, които са със статут на общинска собственост; насърчаване и ангажиране на гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинската собственост и облагородяване на пространствата пред жилищните блокове, и превръщането им в уютно и привлекателно място за живеене.

Основните дейности, които живеещите в съответните райони могат да реализират са:  бетониране на площадки пред блоковете, подмяна на тротоарни настилки, насипване и подравняване на терени, затревяване на площи, направа на беседки, пейки и маси, кошчета за отпадъци, декоративни огради и др., с цел подобряване на естетичния вид на междублоковите пространства, зоните за детски игри и отдих, спортни площадки и зелените площи около жилищните блокове.

Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмездния труд на кандидатстващите граждани и сдружения, като идеята е да се развие системата на доброволчеството, а общинската администрация ще осигури и достави необходимите  строителни материали за благоустрояване, и градинско обзавеждане - пейки, материали за беседки и др. за планираните подобрения и оформяне на зони за отдих.

Общата стойност на проекта не трябва да надхвърля  5 000 лв., като средствата за финансиране на доставките /до 75 % от общата стойност/ ще бъдат осигурени от общинския бюджет, а гражданите /местна общност, етажна собственост/ участват с не по-малко от 25 %  под формата на доброволен труд.

За да бъде одобрен проектът за облагородяване на междублоково пространство, градинка или кът за отдих, важно е и живущите в околните сгради да поемат ангажимент, че ще ги пазят и ще се грижат за тях поне 3 години напред.

Проекти на граждани ще се приемат до  30 май.

За всеки жител на община Габрово, който има идея или предложение за облагородяване на междублоковите пространства и тревните площи, за ограничаване на вандализма и насърчаване на общественото съзнание, с цел постигане на по-добра жизнена среда, вратите на Община Габрово са широко отворени.

На разположение на гражданите и гражданските сдружения е екип от добре подготвени и компетентни специалисти, готови да съдействат с необходимите съвети и техническа помощ.

Надяваме се да има достатъчно активност и отговорност на всички граждани на Община Габрово, както и в етажните собствености,  така че да превърнат прилежащите  терени в хубави места за отдих. Разчитаме на желанието за подобряване естетическия вид на зоните в околоблоковите пространства, така че още повече места в града да бъдат сочени за пример.

Формуляр за участие може да изтеглите от тук. Пълна информация във връзка с инициативата прочетете в информационната брошура, която ще намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово или изтеглете от тук.

 

Концерт-промоция на аудио-диск "Оркестърът на животните-песни за деца"
27 април 2017
Състоя се работна среща между представителите на социалните услуги в Габрово
27 април 2017