Онлайн анкета за проучване нуждите на местните фирми да разработват и внедряват иновативни продукти ще пусне през следващия месец Община Габрово.

Формата съдържа кратко представяне на фирмите и 18 въпроса за иновационния им капацитет. Анкетираните ще могат да споделят дали имат специализирано звено за иновации, внедрявали ли са такива продукти, от какъв тип подкрепа се нуждаят, какво е мнението им за създаването на единен бизнес портал на габровския бизнес и др. Проучването ще обхване всички производствени и ИКТ фирми на територията на общината, които имат иновационен потенциал, но не им достига капацитет.

Анкетата е разработена с участието на регионалната група на заинтересованите страни по проект ESSPO – „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“. В състава й влизат представители на бизнеса, Техническия университет, Габровската търговско-промишлена палата, Областната администрация и Община Габрово. Обобщените резултати ще бъдат представени на официална кръгла маса.

Допитването е първата стъпка към създаване на онлайн бизнес платформа и разработване на нов инструмент за подкрепа на малките и средните предприятия в общината. Целта е чрез нея да се осъществява пазарът на идеи за иновации между фирмите и хората, които посредничат за осъществяване на технологичен трансфер. Да се създаде възможност участващите субекти да се обединяват и да си помагат в иновативните практики. Важен момент ще бъде да се работи за развиване на марката „Габрово“, за да се постигнат конкурентни предимства и по-сериозни позиции на икономическата карта.