Информационен ден за популяризиране на пет услуги за ранно детско развитие ще се проведе в четвъртък, 27 април 2017 г., в Габрово. От 10:30 часа в Комплекса на ул. „Ивайло“ № 13 ще се състои пресконференция, а от 13:00 до 18:00 часа ще бъдат давани консултации.

Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства е разкрит по проект на Община Габрово с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата му стойност е 475 367 лв., които се покриват изцяло от програмата.

Дейностите стартираха на 1 септември 2016 г. и ще продължат до края на 2018 г. Работата обхваща деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители. Нуждаещите се получават подкрепа от педиатър, логопед, медицинска сестра, рехабилитатор, гинеколог, специален педагог, акушерка, психолог, стоматолог, юрист и социални работници. За потребителите се грижи екип от 13 специалисти.

Безплатно се предоставят услугите:

  • Семейно консултиране и подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
  • Здравна детска консултация и дейности за превенция на заболяванията;
  • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания/специални образователни потребности;
  • Консултиране, обучение и подкрепа на семейства на деца с увреждания;
  • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата.

По време на информационния ден ще бъдат представени условията за ползване на услугите, заложените дейности, методите на социалната работа и ползите за целевите групи.

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Покана за пресконференция

Покана за ден на отворените врати

13 призови места за габровските лекоатлети от 10-я турнир „Никола Вълчанов“
24 април 2017
Танцьорите на ДФА „Габровче“ спечелиха първо място
24 април 2017