В Община Габрово се проведе работна среща на членовете на  Обществения съвет по социални въпроси. Участие взеха представители на социалните и учебни заведения, РУ "Полиция" - Габрово, дирекция „Социално подпомагане“ - Габрово, медии и неправителствени организации.

Обсъдени бяха теми, свързани с приемане на Отчет за изпълнение на Стратегията за социално включване на Община Габрово през 2016 г., на План за развитие на социалните услуги в общината за 2018 г., както и въпроси за развитието на социалната политика в Габрово.

Материалите от заседанието може да видите тук.