Проект PF 022-038/11.04.2014г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество приключва на 30.04.2017 година.

През трите години на неговото изпълнение се осъществиха различни дейности, насочени към устойчиво развитие на зелената система на град Габрово с прилагане на добри практики от партньорския град Тун, Швейцария.

На 21.04.2017г. от 17:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово ще се проведе заключително събитие по проекта, на което ще бъдат представени планираните дейности и постигнатите резултати.

Всеки, участвал в изпълнението на проекта и съпричастен към неговата идея или просто с интерес и ангажираност към бъдещето на зелената система на Габрово, е поканен да се включи в тази последна проектна дейност.

Обстановката в община Габрово на 20 април 2017 г.
20 април 2017
Продължителността на кампанията за пролетното почистване се удължава до 30 април
20 април 2017