Община Габрово и  Факултетът по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" инициираха съвместен проект за създаване на общинска Монтесори детска градина в града. За целите на проекта ръководството на факултета  създаде допълнителен модул към сегашната следдипломна квалификация "Монтесори философия в съвременното общество", за да се предостави по-задълбочена подготовка на учителите от ДГ „Мечо Пух“ за прилагане на Монтесори метода. Проектът се осъществява с подкрепата на Монтесори обучителен център за иновативни учители Casa dei Bambini и Монтесори детска градина "Къща на децата" в София, която е първата международно акредитирана детска градина в България.

Методът Монтесори или как да отгледаме удивително дете

Всеки родител мечтае детето му да развие своя потенциал, като същевременно се забавлява и расте спокойно и уверено в собствените си способности. В съвременната система на обучение и възпитание има редица методи, чрез които това може да бъде постигнато. Но има един по-нестандартен, който се отличава от останалите - методът Монтесори. Създателят на този интересен метод е д-р Мария Монтесори - първата жена-лекар в Италия и световноизвестна педагожка. Тя развива своята система въз основа на научни наблюдения на деца от раждането до юношеска възраст.

Основната идея на метода е в стимулирането на детето към саморазвитие. Девизът на педагогиката на Монтесори е: Помогни ми да се справя сам!”

  

Чрез този метод детето израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието и увереността му, които са важни за развитието му като пълноценна личност. Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. За нея е особено важно да се зачита уникалността на всяко едно дете. Задачата на възрастните е да помогнат на детето да разкрие и развие своя потенциал, да го подкрепи самостоятелно да изучава света.

Главното във философията на Монтесори е детето. В специална създадена подкрепяща среда то усъвършенства своите моторни и сензорни умения и придобива знания на базата на собствения опит. Идеите, подходите и практиките, описани и прилагани от Мария Монтесори, не са нови за педагогическата теория и практика, но не са често прилагани в ежедневието и образователно-възпитателния процес в детските градини и училища. Педагогът има важната задача да наблюдава нуждите и интересите на детето, както и да създава и поддържа подкрепяща среда, в която то да може да се развива, така че да разгъне пълния си потенциал. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности, свързани с културата в специална среда, създадена за децата.

Габрово е известен с изграждането на първото светско училище в България и подкрепата си за създаване на качествено образование. През учебната 2017/2018 г. методът ще се приложи на практика в две групи.