На 4 април 2017 година се проведе общинският кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, чиито организатор е Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово,  в партньорство с Община Габрово и ОС на БЧК - Габрово.

Домакин на състезанието беше Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово.

В надпреварата взеха участие девет отбора, с по четирима състезатели, ученици от шести и седми клас от общинските училища  - ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Цанко Дюстабанов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Кирил и Методий“, СОУ „Райчо Каролев“, СОУ „Отец Паисий“ и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Целта е да се провери нивото на знания, умения и навици на учениците за действия при бедствия и пожари, придобити в процеса  на обучение, както и да мотивира участниците и присъстващите към по-нататъшна подготовка за действия при бедствени ситуации и популяризира действия за защита при бедствия и пожари.

Състезанието се проведе на два етапа. В първия етап учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените  знания за действията при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

 

 

 

 

 

 

Във втория етап под формата на състезателни игри участниците от отборите демонстрираха уменията и реакциите си за действие при бедствия от различен характер в обособени центрове за земетресения, наводнения, център производствени аварии, който включва - химическа, биологична и радиационна защита, използване на индивидуални средства за защита и оказване на първа долекарска помощ на пострадали. Състезанието беше открито от г-н Георги Златев - главен инспектор в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово.

                 

 

                 

След оспорвана надпревара с 265,5 точки на първо място се класира отбора на  ПМГ "Акад. Иван Гюзелев". Второто място с 239,5 точки зае отбора на ОУ „Св. Кирил и Методий“. Третото място спечели отбора на ОУ „Неофит Рилски“с 229 точки и на четвърто място е отбора на ОУ „Ран Босилек“ с 226 точки.

Участниците от отбори показаха много добра подготовка за реакции в кризисни ситуации, за което получиха грамоти.

От Община Габрово бяха осигурени награди за участниците от класираните отбори на призовите места.

Отборът класирал се на първо място - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", ще представи община Габрово на областното състезание на 10 май 2017 година.