Етнографският музей на открито „Етър” се присъедини към партньорската мрежа на фондацията за творчество и занаятчийство „Микеланджело”. ЕМО „Етър” не само е единствената българска организация в тази мрежа, но до момента и единствен музей в нея.

„Микеланджело” е международна фондация с нестопанска цел, която се стреми да стимулира и популяризира творчеството и майсторския подход при изработката на различни изделия. Част от партньорската мрежа на фондацията са институти и неправителствени организации от Италия, Англия, Нидерландия, Унгария, Гърция, Франция, Дания, Ирландия, Португалия, Румъния, Швеция, Швейцария и Испания.

През ноември 2016 г. Жаки Рей, ръководител на отдел „Стратегически отношения” във фондация „Микеланджело”, се среща с директора на ЕМО „Етър” доц. д-р Светла Димитрова. По време на разговора става ясно, че мисията и целите на неправителствената организация са в унисон с философията, която екипът на габровския музей прилага в дейността си.

ЕК обяви конкурс за студентско есе по случай 10 години България в ЕС
2 март 2017
Работно време на музеите в празничните дни
2 март 2017