В рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, е разработен проект на  Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023, който е наличен  тук

Предложения и коментари към проекта на стратегия могат да бъдат подавани на мейл zeleno@gabrovo.bg  до 10.03.2017 година.

Публична дискусия на проекта на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023 ще се проведе на 10.03.2017 година от 16:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.