Конференция по повод приключване изпълнението на проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ ще се състои в четвъртък, 9 февруари 2017 г., от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово.

С финансиране от 470 404,93 лв. е изградено котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“, а отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ е изцяло подменена.

Безвъзмездната помощ по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство бе предоставена на Община Габрово по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност“.

Чрез реализацията на дейностите е повишен комфортът за повече от 100 деца, над 600 ученици и близо 100 учители и възпитатели. С подобряване ефективността на отоплителната система в гимназията и монтажа на нов високоефективен газов котел в детската ясла Габрово ще намали емисиите на въглероден диоксид в атмосферата с 28 тона годишно, а спестената енергия от конвенционални източници ще е 98,8 мегаватчаса на година.

В срещата ще участват представители на фирмите-изпълнители, проектанти, енергийни експерти, както и партньорите от норвежката компания „Норконсулт“ и „ЕнЕфект Консулт“ ЕООД. Предвидено е организирано посещение на двата обекта след конферентната част.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.