П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

Кметът на Община Габрово

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Габрово за 2017 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.01.2017 година /вторник/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Мнения и предложения може да подавате до 09.01.2017 г. в деловодството на Общината, на електронен адрес - gabrovo@gabrovo.bg или да ги представите лично по време на обсъждането.

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ - БЮДЖЕТ - 2017 г.

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2017 г. 

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - БЮДЖЕТ - 2017 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО - БЮДЖЕТ 2017 г.

Изложба на библиотечни плакати в РБ „Априлов – Палаузов“
9 януари 2017
Зимна обстановка – община Габрово към 16:30 часа на 9.1.2017 г.
9 януари 2017