Община Габрово ще бъде партньор на сдружение ИМКА в проекта „Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ – Габрово“, който ще стартира на 1 януари 2017 г.

Разработката на габровската неправителствена организация бе одобрена от Министерството на младежта и спорта в средата на месеца. За целта ще бъде отпуснато безвъзмездно финансиране от 37 959,90 лв. по Националната програма за младежта 2016-2020 г., Подпрограма 1 „Развитие на мрежата от младежки консултантско-информационни центрове“ (МИКЦ).

Детски приключенски лагер на ИМКА, м. Узана, 2016 г.

За срок от една година ще бъдат предоставяни информационни, консултантски и обучителни услуги за младежи, младежки работници, неформални младежки групи и организации. Идеята е да се насърчи личностното развитие и младежката активност, както и да се разширят възможностите за професионална реализация на младежите в Габрово и областта.

Дейностите са насочени към млади хора на възраст от 15 до 29 години, младежки лидери и специалисти, работещи с младежки организации в Габрово и съседните общини. Предвижда се да бъдат обхванати около 3000 лица, като над 360 ще получат индивидуални и групови консултации, а повече от 250 представители на целевата група ще бъдат обучени на младежко лидерство, доброволчество, разработване и управление на проекти. Над 1000 младежи ще имат възможност да участват в различни инициативи за свободното време чрез активностите на МИКЦ – Габрово.

Община Габрово ще съдейства за контактите на екипа на МИКЦ с Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, както и с ученическите съвети в училищата за популяризиране на младежките услуги. Предвидена е годишна награда за най-добър проект, насърчаващ младежкото доброволчество. В рамките на инициативата „Опознай и избери“ ще бъде представена дейността на общинската администрация с възможност за краткосрочна доброволческа работа или стажуване на младежите.

Здравно-образователни материали за медицинските кабинети в училищата и детските градини осигури Община Габрово
29 декември 2016
Зимна обстановка в община Габрово към 14.00 часа на 29.12.2016 г.
29 декември 2016