Община Габрово осигури материали за здравно-образователна дейност за медицинските кабинети във всички училища и детски градини на територията на общината. Материалите вече са разпределени между детските заведения, а след ваканцията ще бъдат раздадени и на училищата.

Пособията включват дидактични материали за здравно-образователна дейност и информационни табла за плодовете, зеленчуците и човешкото тяло, съобразени с възрастовите особености на децата. Осигурени са също стайни термометри, бюра и офис столове за подновяване на оборудването в два от кабинетите.