Националният център за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз обяви конкурс за лого на председателството ни през 2018 година. Срокът за подаване на предложения е до 30 декември 2016 г., а победителят ще бъде обявен през януари 2017 г.

Всяка държава се стреми логото й да символизира както към какво се стреми президентството й и ЕС като цяло, така и как държавата-председател иска да я виждат останалите европейци.

В конкурса за лого на българското председателство могат да участват българи и чужденци, които са професионалисти или хобито им е графичен дизайн и визуална комуникация.

Условията за участие, съставът на журито, процедурата и как ще стане изборът на лого са публикувани на страницата на председателството и могат да се видят на следния линк:

http://www.eu2018bg.bg/bg/view/konkurs-za-logo

След изтичане на крайния срок за подаване на проектите, всички получени предложения ще бъдат качени на интернет страницата на председателството. За да бъде запазена анонимността на автора при подаването на проектите – необходимите документи като диплома, уверение от университет или портфолио, ще бъдат представяни в отделен запечатан плик. Този плик, както и пликът със самия проект ще се номерират с един и същи номер. Журито ще получи за оценка само проектите. Имената на авторите ще станат известни след окончателното класиране.

Авторът на избраното лого ще бъде поканен и ще трябва да изработи т. нар. бранд бук, т. е. как да се използва логото. Възнаграждението за знака, бранд бука и авторските права е 10 000 лева.

За популяризиране на конкурса е изработен телевизионен клип в 4 версии – 60, две по 30 и 15 секунди. Клиповете са качени на ftp адреса на Министерски съвет и всеки, който иска да ги ползва, може да получи парола за достъп от Националния център за подготовка на председателството.

* Източник: Българско председателство на ЕС

Ново сдружение призовава габровци на РЕФЕРЕНДУМ - ДУМ!
11 ноември 2016
Стани „мениджър за един ден“ в Община Габрово
14 ноември 2016