Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово и юношеския футболен отбор на „Чардафон 1919“ обединиха усилията си в превенция на млади хора от употреба на наркотични вещества.

Те участваха в обучение за работа в екип и развиване на комуникативни умения, които ще им помогнат в работата с техни връстници.

Ще бъдат използвани възможностите, които дава спортът като средство за предпазване на младите хора от употребата на психоактивни вещества. Младежите ще се включват в различни спортни активности и прояви, което ще намали рисковите  фактори и ще даде възможност да се промотира здравословен и активен начин на живот.

Органичение на движението в района на кв. Трендафил на 2 ноември
2 ноември 2016
На какво ще ви научат в „Работилница за ритъм”
2 ноември 2016