Организираната от "Капитал", община Пловдив и Industry Watch конференцията "Doing Business in Bulgaria: Успехът на Пловдив и кои са новите региони с потенциал" ще обедини опита, идеите и визията на хора от различни сектори и държави. Ще бъдат представени още дестинации, които искат да са следващите индустриални хъбове, ще се обсъдят всички детайли около това как точно се правят инвестиции в България, какво може местната власт, какво позволява законът и как се намира финансиране.

Няма да остане без внимание и основният проблем - намирането на кадри. Ще се обменят идеи и добри практики за сътрудничество между държавата и частния сектор, ще има ценни насоки за това как да образоваме и запазим служителите си, както и къде да ги търсим.

В специален панел, "Успехът вдъхновява или изгряващите звезди", кметовете на - Русе, Хасково, Бургас и Габрово, ще представят интересни възможности пред инвеститорите. Предложените идеи ще бъдат обсъдени с експерти, които имат поглед върху развитието на различни зони.

Източник: в-к Капитал