„Ножарството в Габровския край" е първата изложба, с която Етнографски музей на открито „Етър" гостува на Исторически музей-Попово. Тя ще бъде открита на 29 септември от 17:30 часа в Исторически музей-Попово.

Вече 10 години изложбата „Ножарството в Габровския край" се радва на голям интерес сред посетителите музеите в Бургас, Пловдив, Русе, Велинград, Чипровци, Кюстендил, Казанлък, ЕМО „Етър", Свиленград и др. Експозицията представя традициите на населението в габровския регион в занаята ножарство и съвременните му проявления.

Информация за изложбата „Ножарството в Габровския край"

Един от най-известните ножарски цен­трове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци, Беленци, Негенци и др.

Чрез оригинален иструментариум, и експона­ти от Х1Х в. до наши дни, се представя силата на традициите и приемствеността в ножарството в Габровския край.

Екс­понатите са придружени от текстове свързани с преданията и поверията свързани с ножа, както и легенди за светеца-покровител на ножарите - св. Атанас.

Благодарение на да­рения, откупки и майсторските надпревари организирани в музея, ЕМО „Етър" притежава и една от най-големите колекции ножове на съвременни български майстори ножари.

Изложбата включва над 150 експоната - инструментариум, уникални ножове от ХІХ - началото на ХХ в. с различна техника на изработка, форма и предназначе­ние, колекции ножове от 70-те г. на ХХ в. до началото на ХХІ век.

Изложбата е придружена с филм, представящ технологи­ята за изработване на нож - кулаклия; и базар на етърският майстор ножар Андрей Андреев.

Автор на изложбата е Росица Бинева, уредник отдел „Занаяти" при ЕМО „Етър".

Габрово сред общините с пилотни решения за електрическа мобилност
28 Септември 2016
Културен календар октомври
29 Септември 2016