Строително-монтажните работи по изграждане на ново котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ напредват. Очаква се двете заведения да функционират нормално от началото на новата учебна година.

Информацията бе обявена по време на състоялата се днес конференция по проект „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)“. Средствата, на стойност 487 847,37 лв., са по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В присъствието на председателя на Общинския съвет Лена Георгиева, зам.-областния управител Иглика Събева, директорите на двете образователни институции, представители на фирмите-изпълнители и партньорите бе показан напредъкът и предстоящите дейности.

От ляво надясно: Мария Йозова счетоводител-проект, инж. Камен Симеонов техн. експерт в „ЕнЕфект Консулт ЕООД, Таня Христова кмет на община Габрово, д-р инж. Десислава Колева ръководител-проект, инж. Веселина Султанова – координатор-проект

„Този проект е изключително важен и демонстрира последователната политика на Община Габрово в енергийната ефективност, приоритетно в образователните институции. С мерките, които успяхме да реализираме в последните години по проекти и със собствен ресурс, ние създаваме една устойчива и екологична среда. Тези действия трябва да продължат, за да може Габрово да бъде място, в което чистотата на въздуха е приоритет, защото това значи здраве“, коментира кметът на община Габрово Таня Христова. Тя определи партньорството с норвежката компания „Норконсулт“ като особенно ценно за успешната реализация на проекта предвид опита на скандинавската държава в прилагане на енергоефективни решения. „Наесен е предвидено двудневно обучение с лектори от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и норвежкия партньор. Надявам се, че представителите от специализирания бранш ще бъдат заинтересовани, за да може опитът да намери приложение в Габрово“, допълни Таня Христова.

ДЯ „Зора“ ще бъде присъединена към газоразпределителната мрежа на града. Изгражда се нова пристройка за котел с комбинирана горелка. Съоръжението ще е свързано чрез разпределителни колектори със съществуващата отоплителна инсталация. Грубият строеж е готов, положен е площадковият газопровод и са проведени изпитания за плътност. Подготвени са водоразпределителните колектори за свръзка с отоплителната инсталация и новия котел.

В ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ се изпълнява основен ремонт на вътрешната отоплителна инсталация във всички корпуси. Ще бъдат подменени старите чугунени радиатори с алуминиеви, разпределителната тръбна мрежа в сутерена на всички корпуси, както и вертикалните щрангове с открит монтаж. В абонатната ще има нови разпределителни колектори, към които ще се подвържат новоремонтираните отоплителни клонове с автономна циркулационна помпа. Предвидено е автоматично управление с възможност за работа на противозамръзващ режим.

Ръководителят на проекта инж. Десислава Колева съобщи, че като допълваща мярка със средства от общинския бюджет в двата обекта ще бъде направена топлоизолация на покривите. Договорът за детска ясла „Зора“ е подписан преди дни, в ход е процедурата за избор на изпълнител за хидро- и топлоизолация на покривите на математическата гимназия.

Започна изграждането на пешеходния мост на река Янтра
17 август 2016
В Гарово стартира Националния финален турнир по баскетбол за аматьори
19 август 2016