Община Габрово стартира от първи август социалната услуга „Обществена трапезария“ за хора в неравностойно положение. До 30 април 2017 г. ежедневно ще се предоставя топъл обяд.

Дейностите се финансират чрез проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Към момента топъл обяд получават 58 лица от 140, подали молба. Заявления ще се приемат през целия период на проекта. След запълване на капацитета от 125 места резервите ще бъдат включвани при освободена бройка.

Комисията за подбор е изпратила писмо до дирекция „Социално подпомагане“, която определя правоимащите, за проверка на още 46 кандидати, които отговарят на условията, но не са включени в списъците.

Допустими са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност, скитащи и бездомни хора.

Обядът се раздава в приземно помещение зад сградата на Общината. За трудноподвижните потребители, които не могат лично или с чужда помощ да получават храната, е осигурена доставка до дома. Услугата е възложена на габровската фирма „Соня Трейдинг“ ЕООД.

Желаещите да ползват обществената трапезария трябва да подадат заявление по образец в Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“.

Стойността на проекта е 86 336,25 лв. Чрез него ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за включване в други социални услуги, ползване на административни общински услуги и подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.