Кметът Таня Христова даде началото на дискусионен форум „Партньорство за качествени и достъпни социални услуги“, който целеше да срещне както хора пряко ангажирани с разкриването и предоставянето на социални услуги, така и техните потребители. Събитието се състоя в Ритуалната зала на Община Габрово като съпътстваше официалното откриване на Дневния център за деца с увреждания.

Участие взеха народните представители от Габрово Цветомир Михов и Добромир Проданов, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев, заместник областният управител Иглика Иванова – Събева, председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева, кметът на община Трявна Дончо Захариев и заместник–кметовете на община Габрово – Нела Рачевиц, на община Трявна - Мария Пенева, на община Севлиево – Красимира Йорданова и на община Дряново – Деница Вачкова, Георги Георгиев – председател на Национален алианс за социална отговорност, Светла Григорова – ръководител на Дневния център за деца с увреждания.

В дискусията се включиха представители на държавни и общински институции от социалната сфера, РИО - Габрово, РЗИ – Габрово, здравни и специализирани структури, общински съветници, неправителствени организации, местните медии, родители на деца с увреждания.

Форумът даде гласност на различни гледни точки. Представителите на централната и местна власт, на регионалните социални структури и неправителствените организации обсъдиха проблеми от ежедневната си практика, предстоящи законодателни промени и приоритетни теми от дневния ред на държавната социална политика. Повдигнати бяха въпроси, чуха се предложения, които да подобрят качеството на предлаганите социални услуги, обсъдени бяха възможни решения.

Община Габрово представи опита си в деинституционализацията, предоставянето на широк спектър от социални услуги за деца и акценти от провежданата общинска политика в социалната сфера. Кметът Таня Христова обърна внимание върху състоянието и нуждата от адекватно решение на държавно ниво по отношение на предлаганата грижа за възрастни с увреждания на територията на общината. Преди да бъде преместен в нова сграда, Дневният център за деца с увреждания се помещава в част от сграда на детска ясла заедно с Дневния център за възрастни с увреждания. Освободеното пространство от услугата за деца се заема от услугата за възрастни хора. Кметът отправи апел към представителите на държавните институции внимателно да оценяват, преценяват и анализират нуждите и капацитета на центъра за възрастни с увреждания, когато Община Габрово отново подаде писмо с желание да го увеличи. Изключително важно е цикълът на услугите и приемствеността да бъдат гарантирани, да бъде запазено тяхното качество и удовлетворяването на потребности, независимо от увеличаването размера на финансовия ангажимент.

Министър Русинова запозна публиката с предстоящите реформи и приоритети в политиката на министерството на труда. Социалното подпомагане и социалното включване ще служат като начин за активно включване на хората в нашето общество. То няма да бъде само в обществения и социален живот, но и активно включване в трудовата реализация. Това е най-сигурният и най-добрият път хората с увреждания да се чувстват пълноценни, да имат доходи от труд, а не само доходи от социално подпомагане. Ще се разкрият интегрирани, комплексни и достъпни услуги. Ще се включат дейности с облекчаване на достъпа до здравеопазване и образование, които ще се комбинират със социалната услуга в един общ пакет спрямо индивидуалната нужда на човека.

В момента Министерството на труда и социалната политика работи по изцяло нова концепция за Закон за социалните услуги, който ще даде рамката, в която ще се регламентират по нов начин социалните услуги. Предстоят реформи по темата за осиновяванията и се работи върху законодателни промени в Семейния кодекс, както и по темата за институционалната грижа за възрастни с увреждания. Министър Русинова разясни програмата за заетост чрез социално предприемачество. Тя обърна внимание и на темата за приемната грижа.

Останалите участници в дискусията Светла Григорова и Георги Георгиев представиха дейността, услугите и инициативите, по които работят съответно в Дневния център за деца с увреждания и Националния алианс за социална отговорност.