На 11 май 2010 г. беше закрита кампанията „За да има утре...”, организирана от Център за обществена подкрепа и Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово. Кампанията включваше закупуване и прожекции в училищата на филмите „Умирай лесно” – първа и втора част – на журналистката Емилия Антова, дискусии с учениците, провеждане на конкурс на тема „За да има утре...” за рисунка, плакат и есе, провеждане на анкетно проучване сред подрастващите.

Анкетното проучване се проведе сред 899 ученика от 8 до 12 клас в част от габровските училища – Професионална техническа гимназия „д-р Никола Василияди”, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Професионална гимназия по строителство, СОУ „Райчо Каролев”, СОУ „Отец Паисий”, Национална Априловска гимназия и Природо-математическа гимназия „Иван Гюзелев”.

Целта на изследването беше проучване на нагласите и отношението на подрастващите спрямо агресивното поведение.

Повече за резултатите от изследването може да видите тук.