На 26 април 2016 г. доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества преминаха обучение за оказване на първа помощ и подкрепа на лица, изпаднали в беда. Няколко прости, но много ефективни действия и правила за спасяване на човешки живот те научиха от д-р Георги Шандурков - директор на габровския Център за спешна медицинска помощ.

Обучението на доброволците от МСНВ е част от реализацията на проект iHELP, представляващ интегриране на мобилно приложение за бързо известяване при спешна нужда от помощ, сформиране на екипи от спасители-доброволци и създаване на мрежа от ползватели на приложението.

Проектът се осъществява от „Айхелп България” ООД, с финансовата подкрепа на Община Габрово. Мобилното приложение iHELP е безплатно за всички граждани на територията на община Габрово.

Община Габрово подаде първия проект от инвестиционната програма по ОПРР
26 април 2016
Информационна среща по Националната програма за енергийна ефективност
27 април 2016