На 25 април 2016 г., в младежката територия на ИМКА, доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества и актьори от Студио за импровизационен театър „IMPROV” представиха за първи път пред публика импровизационен театър „IMPROV” по темата „наркомании“.

Спектакълът представя иновативен модел за превенция на злоупотребата с психоактивни вещества и се реализира благодарение на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, в партньорство с НЧ „Христо Смирненски 1949” – Габрово и Студио за импровизационен театър „IMPROV”.

В импровизационния театър публиката участва в процесите и действията на актьорите и привнася собствен опит и преживявания в процеса на театралните импровизации. Тя задава ситуациите и направляват поведението на актьорите, чрез ситуации и казуси, които са свързани с ежедневието на младите хора.

Прекият контакт и диалог с публиката при този вид сценично изкуство са предпоставка за силно въздействие върху целевата група и нетрадиционен подход за предаване на информация относно рисковете от употреба на наркотици и формиране на нагласи за здравословен начин на живот.

Първият театър „IMPROV” по темата „наркомании“ бе представен на пред клиенти на Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово, Центъра за настаняване от семеен тип, доброволци от клуб Компас към Сдружение „Социален диалог 2001“.

Френският тромпетист Андре Фейди ще свири с Габровския камерен оркестър
26 април 2016
„ИКОНИ“ от фонда на ХГ "Христо Цокев", откриване:26 април от 17.30 часа
26 април 2016