Община Габрово се включи като партньор в международния проект „По-устойчива градска среда чрез внедряване на природно базирани решения“ с водеща организация – гръцката Община Драма.

Участие са заявили още Техническият университет в Атина, Община Гостивар от Македония, Агенцията за градско развитие от кипърския град Ларнака и Община Корча от Албания.

В случай че бъде одобрен, проектът предвижда внедряване на мобилно приложение за района на м. Градище – с. Боженци с всички екопътеки. Приложението ще дава информация за видовете растителност, надморска височина, забележителности, триизмерни снимки, проследяване в реално време, любопитни факти за местностите и други.

Планирано е разширяване на съществуващата геоинформационна система /ГИС/, което ще допринесе за по-добро управление и мониторинг на зелените площи и парковете. Предвижда се внедряване на ГИС в парковете „Маркотея“, „Колелото“ и „Баждар“.

В проекта е заложено разработване на план за действие в критични ситуации при високи или ниски температури, наводнения и др. Целта е да се повиши адаптацията към промените в климата, за да се намалят негативните последствия. Ще се създаде и стратегия за обогатяване на природния капитал и местата за отдих в градски зелени зони и крайградски гори.

Партньорите по проекта ще имат възможност да обменят опит и добри практики в сферата на екологичната устойчивост и опазване на природното и културното наследство.

Дейностите са по програмата за транснационално сътрудничество Интеррег V-Б „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. и са планирани за период от две години. Общата стойност на финансирането е 764 043,78 евро, като бюджетът за Габрово е 116 484,69 евро.

Градинката с мечето промени облика си – фонтанът оживя
22 април 2016
Инициатива „Великденски внучета“ в подкрепа на възрастни хора от община Габрово
25 април 2016