Община Габрово ще почисти от наноси 800 линейни метра от коритото на р. Янтра в участъците парк „Колелото“ – Конска чешма и кв. „Етър“, Полигон – устие р. Сивек.

Дейностите ще бъдат извършени благодарение на икономия от средства по проект „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“, финансиран от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

р. Янтра  участък парк „Колелото“ – Конска чешма

През тази и миналата година габровската фирма „Росстрой“ ЕООД почисти 7 250 м критични участъци в коритото на р. Янтра, 1 400 м – в коритото на р. Синкевица и 250 м – в коритото на р. Паничарка.

В резултат от обществената поръчка са икономисани 23 496,61 лв. На последното си заседание от 31 март 2016 г. Общинският съвет даде съгласие с пълно мнозинство парите да бъдат използвани за почистване на още два участъка в рамките на града.

Съгласно указанията на Координиращия орган на средствата от фонд „Солидарност“, включването на допълнителни обекти е допустимо чрез сключване на анекс към основния договор, който е със срок до 2 октомври 2016 г.

р. Янтра  участък кв. „Етър“, Полигон – устие р. Сивек

Община Габрово е сред десетте публични институции, които получиха безвъзмездна финансова помощ във връзка с бедствията от периода 19-23 юни 2014 г.

Общата стойност на проекта е 128 503,75 лв. Средствата са предназначени за почистване на наносите от тиня, речен камък, пясък, строителни отпадъци и други. Чрез мерките ще се подобри проводимосттта на речните легла и ще се намали рискът от излизане на реките от коритата им, наводняване на прилежащите терени, нанасяне на социални и имуществени вреди.

Сватовници търсиха булка на Рачо Ковача
1 април 2016
АИР „Боженци“ промени името си на Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“
1 април 2016