Партньорска среща между Националната асоциация за приемна грижа и утвърдените приемни семейства на територията на община Габрово ще се проведе на 11 март 2016 г. от 10:00 часа в сградата на общинската администрация.

Целта на срещата е да се подобри координацията и диалогът между различните заинтересовани страни, свързани с приемната грижа. Ще бъдат представени дейността на асоциацията и постигнатото от общината в предоставянето на грижа за уязвимите деца. Ще се обсъдят въпроси, свързани с предизвикателствата пред специфичната услуга на регионално и национално ниво.

Поканени са както действащи приемни родители, така и кандидати за приемни родители и професионалисти по приемна грижа. Участие ще вземат представители на Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово, ИМКА – Габрово и SOS – Детски селища, които подкрепят настанените в приемни семейства деца.

Към Община Габрово, като доставчик на социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“, работят 13 приемни семейства, от които две доброволни и 11 професионални.

Габрово е една от 82-те общини, утвърдени за изпълнение на дейностите  по проект „Приеми ме 2015 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Дейностите ще допълват и надграждат проект „И аз имам семейство“. Целта е затвърждаване предоставянето на местно ниво на социалната услуга „Приемна грижа“, като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск. Утвърдените приемни семейства преминаха към новия проект „Приеми ме 2015“, за да се гарантира интересът на децата и да не се допусне попадането им обратно в специализирани институции.

Националната асоциация за приемна грижа е неправителствена организация на приемни родители, които са ангажирани с мисията да осигуряват качествена грижа и подкрепа на уязвимите деца в риск, като част от националната политика за трансформиране на обществената грижа за деца. Асоциацията е създадена през 2009 г. и в нея членуват повече от 400 приемни родители от цялата страна.

Женският национален отбор по хандбал играе днес срещу Австрия в зала „Орловец“
9 март 2016
Хандбалистките ни не успяха да преборят националния отбор на Австрия
10 март 2016