Със свое решение от 25 февруари 2016 г. Управителният съвет на проект „Красива България" одобри за финансиране благоустрояването на дворните площи на детска ясла „Славейче“ в Габрово.

Общият бюджет за обекта е 299 492 лв., като 100 000 лв. отпуска програмата, а останалите средства са съфинансиране от кандидата.

Предвидените строително-монтажни работи включват обособяване на пет тематични площадки за игра, съчетаващи занимания като люлеене, пързаляне, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване, тематични и колективни игри. Съоръженията са за деца до 3 години и ще бъдат монтирани върху ударопоглъщаща настилка. Всички прилежащи пространства ще бъдат облагородени.

Това не е първото обновяване на яслената сграда с пари по „Красива България“. През 2009 г. беше подменена дограмата, терасите бяха покрити със слънцезащитни сенници, направена бе топлоизолация и боядисване на външните стени, смяна на улуци и отводняване на вътрешния двор.

Наличните към момента съоръжения за игра в заведението не отговарят на изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Липсват кошчета за отпадъци, достатъчно пейки и осветление.

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2016 г. част от работниците на обекта ще са безработни, за които ще бъдат създадени временни работни места. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда лица чрез обучение за придобиване на квалификация в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Справка в регистъра на проект „Красива България“ сочи, че в кампания 2016 г. са подадени общо 88 предложения, като са одобрени 38. Сред тях е и проектът на Община Габрово. Предстои подписване на споразумение с Министерството на труда и социалната политика за финансиране и реализация на дейностите, които трябва да приключат в рамките на тази година.

Младежки форум за професионално ориентиране с тема „Развий таланта си за утрешния бизнес“ се състоя в зала „Възраждане“
1 март 2016
Баба Марта дари на габровци мартеници за късмет
1 март 2016