Кметът на Габрово Таня Христова, която е председател на Управителния съвет на Сдружение "Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия" ще ръководи днес заседанието Съвета, посветено на развитието на мрежата, както и на визията за дейността й през следващите години. По време на дискусията ще бъдат обсъдени бъдещите целите на Сдружението, конкретните дейности и специфични инструменти за тяхното реализиране.

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия е сдружение с нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при формирането на местните политики, за ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни ресурси, и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности за устойчиво развитие на общините.

Програма на първа фаза от 24 турнир по футбол на малки врати
12 януари 2016
Посещение на делегация от гр.Петах Тиква
14 януари 2016