Община Габрово присъства като водеща организация на българската мрежа за устойчиви и иновативни обществени поръчки в новия сайт на проекта „Региони на устойчивите обществени поръчки – SPP Regions“ – www.sppregions.eu.

Платформата ще показва опита на мрежи на публични власти за устойчиви и иновативни обществени поръчки в седем европейски региона. Мрежите в област Барселона, Югозападна Англия, България, област Копенхаген, област Торино, регионът Ротердам-Хага и Западна Франция ще съдействат при подготовката на търгове за екоиновативни решения и ще изграждат капацитет за изпълнение на устойчиви и иновативни практики за закупуване. Те ще идентифицират още 10 региона, които могат да бъдат заинтересовани от създаване на собствени мрежи.

България е представена в проекта с двама участници – Община Габрово, която ще изпълнява ролята на водещ партньор, и Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, като национална експертна организация, която ще поддържа мрежата. До момента 15 български общини са заявили желание да участват, като се очаква да се увеличат в бъдеще.

Седемте регионални мрежи ще публикуват общо 42 екоиновативни обществени поръчки, фокусирани върху потреблението на енергия в публични сгради, транспорт, доставка на хранителни продукти и кетъринг. Целта е да се достигнат 54.3 GWh/год. спестявания на първична енергия и 45 GWh/год. производство на енергия от възобновяеми източници.

Този вид поръчки могат да увеличат броя на работните места, да стимулират развитието на малките и средните предприятия, да намалят потреблението на вода и енергия, да понижат емисиите на вредни газове, да насърчат по-ефективно използване на природните ресурси и да допринесат за по-чист въздух. Проектът цели повишаване на уменията по енергийните проблеми на 460 заинтересовани страни на пазара. Ще бъде направено проучване на европейските практики по ключови теми, като пазарна ангажираност, стойност в жизнения цикъл, изходни спецификации и циркулярни поръчки. Източниците ще бъдат достъпни от сайта на проекта.

Мисията на българската мрежа е да изгради обща култура сред членовете си в областта на устойчивото развитие чрез въвеждане на иновативни устойчиви обществени поръчки. Тя ще подпомага общинските ръководства по технически и правни аспекти в политиките за покупки чрез изграждане на капацитет, техническа помощ, разпространение на добри практики и споделяне на опит. Ще се стреми към диалог за стимулиране интереса на доставчиците. Мрежата ще служи като мост между местни, национални и международни инициативи и като източник на информация.

Проектът „SPP Regions“ се финансира от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Координира се от ИКЛЕИ – Местни власти за устойчиво развитие, в партньорство с Регионална агенция за опазване на околната среда на Пиемонт и гр. Торино (Италия), Областна управа на Барселона и Екоинститут Барселона (Испания), Мрежата за устойчиво развитие и обществени поръчки на голям запад (Франция), гр. Ротердам (Холандия), Общински съвет на Бристол и Университета на Югозападна Англия (Великобритания), Община Габрово и „ЕкоЕнергия“ (България), Агенция за защита на околната среда и Столичен регион (Дания).

ЦОП – Габрово ще участва благотворително в Селски Мол на 19 декември
12 декември 2015
От днес започва продажбата на билети за концерта на Криско и Ice Cream
14 декември 2015