На 8 октомври 2015 г. се проведе второто издание на общоградската младежка игра «Опознай и избери!». Тя се реализира от ИМКА – Габрово в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово.

По време на състезателната игра младежите трябваше да преминат през три «мисии» на територията на град Габрово – мисия «Културен», мисия «Образован» и мисия «Гражданин». Целта на трите мисии бе участниците да се запознаят отблизо с работата на културните, образователни и административни институции в Габрово. Общо 24 организации отвориха вратите си за младите хора и подготвиха кратки тестове, с които да проверят знанията на състезателите  за дейността им.

В игра се включиха 66 младежи от габровските училищата и ТУ Габрово, разпределени в отбори по двама.

Наградите за победителите в трите мисии бяха осигурени  от ИМКА – Габрово и  Областен информационен център - Габрово.

Победители в мисиите:

Мисия «Културен»

I място - Диана Младенова и Кристина Виденова

II място - Маргарита Горанова и Александър Иванов

III място - Стела Русева и Доника Нейкова

Мисия «Образован»

I място - Ива Ранковска и Рая Топузакова

II място -  Искра Трифонова и Тихомир Тошев

III място - Петър Петров и Петър Георгиев

Мисия «Гражданин»

I място -  Александър Драгнев и Михаил Църов

II място -  Габриела Христова и Божидара Якимова

III място -  Янита Йотева и Томаш Стугаров

Проект «Опознай и избери!» се подкрепен от Община Габрово по Програма Младежки дейности от бюджета на община Габрово за 2015г., по договор № 321-ОСД-15. ИМКА Габрово е водеща организация по проекта, а партньори са: Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ в частност Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/ и Габровска Търговско промишлена палата и ЕИЦ „Европа директно”.