От  31 август до 7 септември четири студентки от Англия и Шотландия, ще се обучават в тъкане на колани, багрене с растителни багрила, плетене на изделия от беленица, приготвяне на обредни хлябове. Дълги години АЕК „Етър” е домакин при провеждането на учебна лятня практика на английски студенти и колежани, които желаят да се запознаят с уменията на българските майстори. Практиката е с продължителност една или две седмици.

Проектът “ТИКАТЕК” е за професионално обучение - усвояване на традиционни умения и техники и прилагането им в съвременното изкуство. Той е администриран от GRAMPUS heritage training - английска неправителствена организация, осъществяваща обмен в България и Полша. В АЕК „Етър“ този проект се реализира за девета година.

Краят на обучението на английските студенти съвпада с ХІІІ Международен панира на народните занаяти, където те ще демонстрират придобитите в България умения и ще продават с благотворителна цел своите изделия. По време на Вечерта на майстора ще получат документ от АЕК „Етър”, т.нар. Certificate of achievement – Сертификат за постижение, който ще удостовери, че са вложили старание и упоритост в усвояването на уменията на българските възрожденски майстори.

ХГ „Христо Цокев“ представя изложбата „Докосване“ на Ема Вертерова
3 Септември 2015
Габрово ще отбележи 130 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия
4 Септември 2015