Инж. Шосе Педроса е ръководител на екипа на консорциум „Чиста вода Габрово 2012“, изпълнил проектирането и реконструкцията на Пречиствателната станция за питейни води на Габрово /ПСПВ/. На финала на дейностите по обекта, той представи въведените подобренията в началния елемент по пътя на водата, с които се постига подобрена надеждност на питейното водоснабдяване на град Габрово. 

Г-н Педроса, как беше изпълнена реконструкцията на станцията?

Преди реконструкцията, станцията работеше на едностъпална схема на пречистване - чрез филтрация и дезинфекция, с доста стара и амортизирана автоматизация и с ниска енергийна ефективност. Започнахме обновяването с действия по всяко едно стъпало - от входния кран на станцията, който бе заменен с нов - с възможност за регулиране на входния поток. Изградена бе нова сграда със съоръжения за микропрецеждане, което не съществуваше преди това, както и ново съоръжение за първично утаяване на водата през ламелен утаител. Рехабилитирани бяха старите пясъчни филтри за филтрация на водата.

Това, което изпълнихме, всъщност граничи с ново строителство, защото само бетоновата конструкция на съоръженията е запазена, всичко останало е абсолютно ново. Инсталирана е нова система за дезинфекция на водата, реконструирани са изцяло буферните резервоари преди изхода към града на питейната вода. Подменени са всички тръбопроводи в рамките на станцията, от вход до изход, старите тръбопроводи бяха на 30-40 години. Обновени са съществуващите сгради на станцията. Автоматизацията е напълно подменена с нова, има и нова система за контрол и диспечеризация на процесите. И не на последно място бе изградено напълно ново утайково стопанство, където се пречистват водите от технологичните процеси, защото съществуващото беше доста старо и амортизирано. Реално направихме една чисто нова станция, на база на старата такава.

Каква е най-модерната, иновативна технология, която ще функционира на ПСПВ?

Всички нови съоръжения, монтирани на станцията, са модерни и на най-високо технологично ниво. Колкото и нескромно да звучи, това е съоръжение, което покрива изискванията на всяка една европейска станция, смятаме, че в България тя е най-добрата станция за питейни води.

Най-големите предизвикателства, които срещнахте по време на изпълнението на проекта?

Имахме доста сериозни проблеми, започвайки с климатичните условия  - дълги дъждовни периоди, аварийни ситуации, силен снеговалеж през октомври миналата година. В процеса на работа сложното беше, че трябваше да действаме в ситуация, в която станцията денонощно не спира да работи. Трябваше да предвиждаме байпасни и временни връзки, спирания на водата, нужна беше добра координация с оператора и голяма точност при реализиране на дейностите, за да не остава градът дълго време без вода - сложен процес беше.

Какви ще бъдат екологичните ползи за Габрово, след реконструкцията?

Много са! След реконструкцията, водата ще бъде с още по-добри качества, енергийна ефективност също е подобрена. Значително намаля и консумацията на електричество, благодарение на новите модерни съоръжения. Загубите на вода намаляха след подмяната на всички тръбни разводки и рехабилитацията на буферните резервоари. Всъщност, това е грижа за водата, защото тя не е невъзобновяем източник.

С какво ще запомните обекта в Габрово?

С това, че беше изключително труден, но в същото време с чудесен резултат.

 

„Приеми ме на село” 2015 вече е факт
29 юни 2015
Габровските шеги - през парадния вход на Парламента
30 юни 2015