Във връзка с провеждането на Държавен шампионат по високопланинско изкачване за Купа „Буката-Одрински-Чанлиев-Мано“, ще бъде ограничено движението по ул. „Скобелевска“ и бул. „Априлов“ до пресечката с ул. „Райчо Каролев“ от 12.30 до 13.00 часа на 25 юни (четвъртък). Движението ще бъде пренасочено по ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Райчо Каролев“.