На състоялата се днес работна среща между представители на Община Габрово, лекарското съсловие, РУ „Полиция“, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и АЙХЕЛП БЪЛГАРИЯ беше отчетен напредъкът по проекта „iHELP“ и готовността на институциите да се включат в него. Принципна подкрепа и желание за съдействие беше изразена от всички участници.

Проектът цели да се повиши безопасността за живота на хората когато се оказва първа помощ при спешни случаи, както и да се съкрати времето за реагиране при появата им. Той няма да замени професионалната медицинска помощ, а ще насърчи ангажираността на гражданите като подобри знанията им за оказване на първа помощ.

Габрово е пилотен град за проекта „iHELP“. По думите на кмета Таня Христова „ако този проект има успех в нашата община, вероятно ще се случи и в цяла България, както вече се осъществява в други държави като Словения, Великобритания и пилотно в Бразилия.“

През юни 2014 г. Община Габрово и АЙХЕЛП БЪЛГАРИЯ подписаха споразумение за сътрудничество за изграждане и внедряване на система за известяване и сигнализиране при нужда от спешна помощ. Чрез споразумението Община Габрово изрази своята институционална подкрепа за проекта iHELP и неговата реализация на територията на общината.

Наближава крайният срок за конкурса за лога
20 януари 2015
Цигуларят Павел Минев и диригентът Светослав Лазаров гостуват на камерния оркестър
21 януари 2015