Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси стартира от 19 януари. По-ранната възможност за издължаване се случва благодарение на софтуера, с които разполагаме, както и промените в Закона за местни данъци и такси. Това позволява времето, в което гражданите и фирмите получават 5% облекчение да се увеличи от два на четири месеца.

„До миналата година, по време на кампания, се струпваха много хора, които чакаха на огромни опашки. С тази промяна се надявам обслужването да се облекчи и всеки, които иска да си плати да го направи веднага, без това да отнема много време.“ – обясни директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ Мария Йозова.

И тази година всички лица ще получат съобщения за размера на годишния си местен данък, както и такива за размера на всички дължими просрочени задължения. По селата данъците и таксите ще се събират от кметовете и кметските наместници на територията на съответното село.