Заместник-кметът на община Габрово инж. Климент Кунев участва днес в третото издание на  Форум ГРАДЪТ 2014, организиран от ГРАДЪТ Медиа Груп в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България. Той представя Община Габрово в дискусията на тема: Транспорт и мобилност – проекти за интегриран градски транспорт, предизвикателства при решаване на проблемите с градския трафик.

Добрите практики и решения, свързани с рехабилитацията на общинското улично осветление по време на събитието ще презентира инж. Малина Дончева, експерт в общинската администрация. Тя ще представи реализацията проекта за въвеждане на енергийно ефективно общинско улично осветление в селата на община Габрово.

Основни акценти на събитието днес ще бъдат теми, свързани с финансиране на градски проекти в новия планов период, с устройствено планиране и европейските практики при съвременните комуникационно-транспортни системи, както и със зелена градска среда и проекти за обновяване на пространства.

Целта на форум ГРАДЪТ 2014 е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.