Въвеждаща конференция по повод изпълнението на проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в oбщина Габрово ще се състои днес, 8 октомври 2014 г., от 11:00 часа в ритуалната зала на Община Габрово.

Новата социална услуга, свързана с деинституционализацията на деца и младежи с увреждания, се предоставя в двата центъра за настаняване от семеен тип в кварталите Борово и Трендафил. Центровете стартираха работа от април тази година и в тях се предоставя 24-часова висококачествена грижа, ориентирана към индивидуалните потребности на нуждаещите се. Екип от 24 специалисти и поддържащ персонал се грижи за общо 19 деца и младежи на възраст от 4 до 27 години.

Обитателите на двете заведения са подбрани от специален мобилен екип, който е посетил специализираните институции, в които са живяли преди това. Настаненените в Габрово деца и младежи са от домовете във Видраре, Илаков рът, Студен кладенец, Горски Сеновец, Михалци, Дебелец и София. Усилията на персонала са насочени към осигуряване на плавна интеграция и стимулиране на техния социален живот.

Проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в oбщина Габрово” е на обща стойност 420 890,76 лв. Финансира се чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура „Да не изоставяме нито едно дете“, компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“.

По време на събитието екипът на проекта и ръководителят на двата центъра ще представят реализираните дейности до момента и предстоящата работа. Ще се дискутират общественото влияние и непосредственото въздействие върху целевите групи.

Срещата е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Четири кръгли маси по проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014-2020“
7 октомври 2014
Информационна кампания за остеопорозата в Габрово
8 октомври 2014