От 2 до 4 октомври 2014 г. на посещение в Габрово бе делегация от побратимения хърватски град Сисак, водена лично от градоначалника г-жа Кристина Икич Баничек. Посещението бе дълго планирано и за жалост неколкократно отлагано, тъй като Сисак, подобно на Габрово, претърпя щети от поройни дъждове два пъти в течение на шест месеца.

В рамките на престоя на делегацията, освен личните срещи между двете дами, по желание на гостите бяха организирани посещения на обекти и съоръжения, които са изградени или реконструирани със средства от Европейския съюз. Интерактивният музей на индустрията изненада колегите от Хърватска с интересния интериор и нестандартната музейна експозиция, показваща промишленото наследство на Габрово чрез модерни технологии и творчески похвати. Домът на хумора и сатирата според тях пък е „уникална културна институция, посветена на изкуството на хумора и сатирата“.

Етъра и Боженци, зала „Възраждане“, Дечковата къща както и Областен информационен център бяха сред местата, които заедно с експертите от отдел „Проекти и икономическо развитие“ бяха показани на колегите от Сисак, както и много други обекти, които градската управа е реализирала през последните седем години с помощта на европейски фондове.

Предстои да бъде подписано Споразумение за разширяване на сътрудничеството между Сисак и Габрово. В началото на месец септември тази година двата града кандидатстваха съвместно по Програма „Европа за гражданите“ с проекта "COMICS UP".