“Българските села са богатство -  богатство от знания, но и богатство на духа. В тях се съхраняват обичаите, традициите и ценностите на нашия народ. Но селата от ден на ден се обезлюдяват все повече и биват заличавани от картата на страната. Младите хора постепенно се отдалечават от своите корени и губят връзка със селото и природата. Наблюдава се тенденция на отдалечаване от традициите и обичаите, които нашият народ има. Родителите на младежите също отиват в селата само на „селски туризъм”, „спа туризъм”, „ски туризъм” и т.н. Селата се превръщат в модерна екзотика, в която постепенно се губи автентичният дух, а традициите и обичаите на нашите баби и дядовци ще останат описани само в учебниците или ще продължат да съществуват в някакъв  нов „модерен вариант”. А това, казано в духа на фейсбук, „вече не ми харесва”.

Това е част от есето на Вероника Йосифова - автор на идеята за създаване на Мрежа от Приемни села в България. Села, в които възрастни хора приемат младежи от града, с цел съхраняване на българщината и предаване на българските традиции, обичаи и ценности. Своята концепция авторката описва в национален конкурс „Моите идеи за България” през 2012 г.

Реализирането на идеята за Приемни села в България насърчава общуването, обмяната на опит, опознаването между поколенията и стимулира толерантността, разбирателството, взаимодействието и диалога между тях. И не на последно място - тази инициатива спомага за възпитание на младите хора в труд и уважение към труда. Участниците придобиват нови знания и умения и имат възможността да участват в популяризирането на културното наследство на български народ.

През 2013 г. идеята бе припозната, методически разработена, финансирана и реализирана пилотно от Община Габрово в село Новаковци. В рамките на проекта, от 1-ви до 5-ти септември 2013 г. внуците „назаем” не само учиха, работиха и споделяха бита на своите баби и дядовци „под наем”, но в действителност успяха да се докоснат до същината на най-ценните и изконно български добродетели – трудолюбие, гостоприемство, любов към земята и уважение между хората.

Това ни дава основание да вярваме, че има смисъл тази инициатива да достигне до повече хора и вярваме, че сме намерили едно от възможните решения на съвременните проблеми, свързани с бездуховността, с отдалечаването на младите от земята, традициите, обичаите и всички онези неща, които ни карат да се гордеем, че сме българи.

И през 2014 г. Община Габрово продължава с подкрепата си на идеята за създаване на Мрежа от Приемни села в България. На 7-ми август ще се състои среща на представителите на 5 села, които тази година ще реализират „Приеми ме на село” Новаковци и Стоевци /община Габрово/, Богатово /община Севлиево/, Байкал /община Долна митрополия/ и Зая /община Дряново/. Целта на срещата е оказване на методическа подкрепа на новите Приемни села и споделяне на добра практика от страна на с. Новаковци.

По Програма Култура на Община Габрово през 2014 г. ще бъде финансирано провеждане на инициативата „Приеми ме на село” в габровските села Новаковци и Стоевци,  където ще бъдат настанени по 10 младежи на възраст 15-29 години. В рамките на посочения срок за кандидатстване за „внуче назаем”, заявления за участие са подали 72 младежи от цялата страна. Предстои да бъдат избрани участниците за двете села.

Те ще се обучават основно в три направления:

Кулинарно наследство – в това направление младежите ще се учат да приготвят традиционни местни специалитети, като ще се опитаме те да преминат през целия цикъл на приготвяне на опредено ястие, напр. Дърпана баница – младежите ще усвояват умения, свързани с доене на кози, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло, замесване на тесто и т.н. Акцент ще се постави и върху приготвянето на обредни хлябове. Планираме провеждането на конкурси „Питката на баба”, „Баницата на баба”, „Лютеницата на баба”, в които да се включат всички желаещи баби от селото с техните „специалитети”, а младежите да снимат и записват автентични рецепти, които ще бъдат включени в книжката «Приеми ме на село – традиция и бъдеще».

Фолклорни традиции – в това направление младежите ще работят заедно с фолклорните състави към читалищата: ще се разучават народни песни, ще учат народни хора, ще бъдат пресъздадени два народни обичая. Младежите ще работят и на терен - ще изследват, проучват и документират интересни факти, свързани с местния бит, традиции и обичаи. Събраните материали ще бъдат обработени и ще се публикуват в книжката с «Приеми ме на село – традиция и бъдеще».

Традиционни занаяти – в това направление ще се изучават следните занаяти, характерни за с. Новаковци и с. Стоевци - плетене на шапки от слама, плетене на хамак, плетене на кошници от повет, ръчно плетиво и българска бродерия, градинарство. Младежите, които ще се обучават в градинарство, ще придобият и знания за билките, за тяхното използване в природната медицина, ще се наблюдава и вадене на мед от кошерите. Младежите ще записват народни рецепти за различни заболявания. Те ще оформят и малка цветна градинка с алпинеум в центъра на селото. В това направление активно ще се използват експонатите в музея към читалището, които са в съхранени в отлично състояние. Младежите, учещи бродерия, ще изработят различни изделия с мотиви от Българска народна бродерия, като салфетки за студено сервиране, картички и др. Целта е участниците в това направление е да усвоят основни знания и техники, свързани с тези занаяти и да създадат свои готови продукти за 5-те дни на село.

На открито в селото ще се организира и представяне на „Игрите на баба и дядо”. Дядовци и баби ще показват на младежите какви игри са играли в детството си и ще се опитат заедно да ги възпроизведат. Освен в тези 3 направления, младежите  могат да помагат със всякаква работа в къщите, където са настанени, като при нужда могат да бъдат организирани за помощ и на други възрастни хора в селото.

Община Габрово ще финансира и създаването на филм „Приеми ме на село – традиция и бъдеще”, който ще показва реализирането на дейностите във всички села, включили се в мрежата от Приемни села, с акцент върху процеса на предаване на знания и умения от жителите на селото към младежите – доброволци. Филмът ще бъде представен на заключителното събитие по проекта, което ще бъде в Габрово и на което ще бъдат поканени „приемни внучета” и „баби и дядовци под наем” от 5-те села.

Плавна интеграция на децата от центровете за настаняване от семеен тип
6 август 2014
Втора световна титла за Християн Стоянов
6 август 2014