Продължават дейностите по неотложни аварийно-възстановителни работи в пострадалите населени места в Община Габрово. Към днешна дата работата на екипите се концентрира върху почистване от наноси на дерета и реки за осигуряване на нормална проходимост на водния поток.

Създадена е организация за периодично изриване, товарене и извозване на остатъците от асфалт и наноси. Осигурява се нормалната проходимост и достъп до имоти, които са били откъснати, вследствие на прелели дерета.

За разчистването на паднала и нарязана дървесна маса и отпадъци се грижи екип на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”.

„Дезинфекционна станция – Габрово” -  ООД е извършила дезинфекция на наводнени сгради, дворове, кладенци, открити тоалетни, улици и площади в селата Новаковци, Гъбене, Враниловци, Яворец, Трънето, Бойновци и Дебел Дял. Предстои повторна дезинфекция на с. Враниловци и с. Стоевци.