„Традиции чрез иновации“ на АЕК „Етър” и „Българският МанчестАРТ” на „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово ще бъдат финансирани от Община Габрово по линия на Програма „Култура“. Това стана възможно, след като, в изпълнение на указанията на гл. архитект, бе променено мястото на разполагане на експозицията „Каменна пластика на открито“ от едноименния проект на Регионален исторически музей - Габрово и така бе генерирана икономия на финансов ресурс в размер на 9 530,80 лева.

Експертната комисия, която тази година оценява постъпилите проекти в първата конкурсна сесия, проведе разговори с вносителите на проектни предложения, класирани под номера 13 и 14 (със средно-аритметична стойност на оценката 75,75 т.) относно готовността им да реализират техните проекти.

Мирослав Йорданов - Директор на Архитектурно-исторически резерват „Боженци”, вносител на проекта  „Обучение по грънчарство”, класиран под номер 13, се отказа от финансиране, тъй като скъсеният срок за изпълнение на дейностите, би възпрепятствал качественото изпълнение на проекта.

Росица Бинева – от името на АЕК „Етър”, вносител на проектно предложение „Традиции чрез иновации“, предостави на Комисията актуализирано проектното предложение, в което са променени времевият график и срокът за изпълнение.

След детайлно обсъждане на всяко едно от проектните предложения, експертната комисията единодушно реши и предложи на Кмета на Община Габрово сключване на договора с АЕК „Етър” за изпълнение на проектно предложение „Традиции чрез иновации“, със средствата от Програма „Култура“ в размер на 4 000,00 лв. Също така отправи предложение към Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово, вносител на проект „Българският МанчестАРТ“ за изпълнение на един или повече модула от проекта (тематично обособени и завършени дейности от проекта), като тяхното осъществяване се съобрази с времевите рамки и наличния финансов ресурс, със стойност на средствата от Програма „Култура“ до 5 533,35 лв.

 

Детски празници в Етъра
4 август 2014
Продължават аварийно - възстановителните работи в габровските села
5 август 2014