Start Up – това е новото предизвикателство на Община Габрово и град Тун, Швейцария към млади предприемачи, които имат идеи за бизнес инициативи! Организаторите обявяват конкурс за стартиране на ново производство или услуга, които трябва да се реализират на територията на община Габрово.

Ако имате интересна идея и атрактивно можете да я презентирате пред публика, изпратете своето предложение до 30 септември 2014г., попълвайки формуляра за кандидатстване, публикуван на интернет страницата на Община Габрово.

Идеята трябва да е икономически обоснована, да създава заетост и да е устойчива в дългосрочен план.

Победителят ще получи награда от 20 000 швейцарски франка на специална церемония в гр.Тун, Швейцария през пролетта на 2015 година!

Информация относно регламента за участие, както и формуляр за кандидатстване може да изтеглите от тук.

Един парижанин в Габрово или един габровец в Париж
18 юни 2014
Още седем двойки с репродуктивни проблеми получиха финансова подкрепа от Община Габрово
18 юни 2014